Έναρξη Θεωρητικών Μαθημάτων 2020-21

Η έναρξη των Θεωρητικών & Υποχρεωτικών Μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 είναι η παρακάτω: Θεωρία Μουσικής-Σολφέζ | 03.10.2020 Αρμονία-Σολφέζ | 03.10.2020 Μουσική Δωματίου-Πρίμα Βίστα | 05.10.2020 Ιστορία Μουσικής & Μορφολογία | 07.10.2020 “Η εμπεριστατωμένη Γνώση της ευρύτερης έννοιας της “Θεωρίας Μουσικής” αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την καλύτερη & βαθύτερη ερμηνεία των μουσικών έργων!!!” 

Διαβάστε περισσότερα