Το Εθνικό Ωδείο Βριλησσίων παρέχει τη δυνατότητα προετοιμασίας υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις των Μουσικών Σχολείων. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

  • ακουστική ικανότητα
  • φωνητική ικανότητα
  • ρυθμική ικανότητα
  • διάκριση ηχοχρωμάτων (ακρόαση CD)
  • προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό) σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει, κατόπιν ακρόασης και ανάλογα το επίπεδο γνώσεων και των ακουστικών ικανοτήτων, έναν από τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κύκλους:

  • Α΄ Εκπαιδευτικός Κύκλος: Διετές πρόγραμμα σπουδών.

Απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές που δεν έχουν καθόλου ή ελάχιστες συστηματικές μουσικές γνώσεις.

  • Β΄ Εκπαιδευτικός κύκλος: Μονοετές πρόγραμμα σπουδών ή Ταχύρρυθμα μαθήματα.

Απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές που διαθέτουν συστηματική μουσική εκπαίδευση ενός μουσικού οργάνου διάρκειας 2-3 ετών, Α’ & Β΄Θεωρίας και των αντίστοιχων Σολφέζ.  Η διάρκειά των ταχύρρυθμων μαθημάτων κυμαίνεται αναλόγως του επιπέδου του κάθε σπουδαστή.

  • Τα μαθήματα γίνονται ατομικά ή ομαδικά. | Εγγραφές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.