ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΜΣ/ΑΕΙ

Το Εθνικό Ωδείο Βριλησσίων παρέχει τη δυνατότητα προετοιμασίας υποψηφίων για τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων τα οποία απαιτούνται για την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ) των τριτοβάθμιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ).

Τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα είναι τα έξης:

  • Αρμονία
  • Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
  • Μουσική Αντίληψη και Γνώση

Τα μαθήματα γίνονται ατομικά ή ομαδικά ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και των ακουστικών ικανοτήτων των υποψηφίων.