ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Πρόγραμμα Ελευθέρων Σπουδών απευθύνεται σε σπουδαστές, ανεξαρτήτως ηλικίας, που ενδιαφέρονται να  επιμορφωθούν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο ευρύτερο πεδίο της μουσικής τέχνης, επιστήμης και τεχνολογίας έχοντας την δυνατότητα να επιλέξουν όποιο ειδικό ή ομαδικό μάθημα επιθυμούν ή συνδυασμό αυτών.
Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Ελευθέρων Σπουδών μπορεί να γίνει καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους με απαραίτητη προϋπόθεση την τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων.  Ο σπουδαστής του προγράμματος Ελευθέρων Σπουδών έχει το δικαίωμα να μεταπηδήσει στο  κανονικό πρόγραμμα σπουδών υπό την εποπτεία του ΥΠ.ΠΟ. μόνο κατόπιν κατατακτήριων εξετάσεων οι οποίες διενεργούνται κάθε Οκτώβριο.
Η παρακολούθηση του Προγράμματος Ελευθέρων Σπουδών δεν οδηγεί στη λήψη  αναγνωρισμένου Πτυχίου ή Διπλώματος από το κράτος, παρά μόνο στη δυνατότητα λήψης πιστοποιητικού φοίτησης.