Ανακοινώσεις, Άρθρα

Έναρξη Θεωρητικών Μαθημάτων 2020-21

Η έναρξη των Θεωρητικών & Υποχρεωτικών Μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 είναι η παρακάτω:
Θεωρία Μουσικής-Σολφέζ | 03.10.2020
Αρμονία-Σολφέζ | 03.10.2020
Μουσική Δωματίου-Πρίμα Βίστα | 05.10.2020
Ιστορία Μουσικής & Μορφολογία | 07.10.2020

“Η εμπεριστατωμένη Γνώση της ευρύτερης έννοιας της “Θεωρίας Μουσικής” αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την καλύτερη & βαθύτερη ερμηνεία των μουσικών έργων!!!” Χ.Π.