ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της μουσικής βιομηχανίας. Συμβάλλει στην σύνθεση, ηχογράφηση και εκτέλεση μουσικών έργων, δημιουργία καινούριων ηχοχρωμάτων, επεξεργασία ηχητικού υλικού, καταγραφή & επεξεργασία μουσικού κειμένου και την ηχητική και έντυπη έκδοση.

Τα μαθήματα μουσικής τεχνολογίας είναι δομημένα σε θεματικές ενότητες όπως:

  • Βασικές αρχές τεχνολογίας ήχου (ανατομία ηχητικού σήματος).
  • Δημιουργία και δομή μουσικού σταθμού με κεντρική μονάδα τον υπολογιστή (Home studio).
  • Ηλεκτρονικά μουσικά όργανα & περιφεριακές συσκεύες (synthesizers, samplers, drum machines, master keyboard controllers).
  • Πρωτόκολλο MIDI.
  • Εκμάθηση χρήσης μουσικών λογισμικών DAW όπως Cubase, Pro Tools, Ableton Live κτλ.
  • Εκμάθηση χρήσης λογισμικών καταγραφής & επεξεργασίας μουσικού κειμένου όπως Sibelius, Finale, Dorico.