ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

Ο σκοπός της Μουσικής Προπαιδείας είναι η γνωριμία της μουσικής με την εφαρμογή διαφόρων μουσικό-παιδαγωγικών συστημάτων. Απευθύνεται, κυρίως, σε παιδιά της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας.Μερικές από τις κατευθύνσεις του μαθήματος είναι η γνωριμιά με το ηχητικό περιβάλλον, η καλλιέργεια της μουσικής ακοής, η ευαισθητοποίηση στο ρυθμό & στην κίνηση, η γνωριμία με ηχογόνα σώματα και μουσικά όργανα, ο αυτοσχεδιασμός κ.α.

  • Ομαδικό μάθημα, 5-8 ατόμων
  • Διάρκεια φοίτησης: 10 μήνες, 1 ώρα/εβδομάδα