Οδηγός Σπουδών

 Φοίτηση

Διάρκεια σχολικού έτους: 1 Σεπτεμβρίου – 30 Ιουνίου.

Εγγραφές  Α΄ εξαμήνου:    1 Σεπτεμβρίου – 20 Οκτωβρίου

                     Β΄ εξάμήνου:     1 Νοεμβρίου – 20 Φεβρουαρίου.  

Διάρκεια φοίτησης των ειδικών μαθημάτων:  δέκα (10) μήνες από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιούνιο.

Διάρκεια φοίτησης των υποχρεωτικών μαθημάτων:  εννέα (9) μήνες, έναρξη αρχές Οκτωβρίου.

Τα Ειδικά Μαθήματα είναι ατομικά, ενώ τα Υποχρεωτικά Θεωρητικά Μαθήματα είναι ομαδικά.

Οι τάξεις των Ειδικών Μαθημάτων είναι τέσσερις:

ΠροκαταρκτικήΚατωτέραΜέσηΑνωτέρα, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών η κάθε μία. Κάθε τάξη έχει ορισμένη διδακτέα ύλη και μόνο με την ολοκλήρωση της μπορεί ο σπουδαστής να προταθεί από τον καθηγητή του για τις Προαγωγικές Εξετάσεις. Η φοίτηση σε οποιοδήποτε ειδικό μάθημα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερου του διπλασίου που προβλέπει ο νόμος δεν επιτρέπεται. (βλ. Πίνακα ελάχιστου χρόνου φοίτησης).

Οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους σπουδαστές από το ΥΠ.ΠΟ.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι οι εξής:

Κατατακτήριες εξετάσεις: 1-30 Οκτωβρίου

Ετήσιες εξετάσεις ή Επιθεωρήσεις:  Ιούνιος

Προαγωγικές εξετάσεις: Δεκέμβριος – Ιανουάριος & Ιούνιος

Συμπληρωματικές εξετάσεις: Σεπτέμβριος

Απολυτήριες χειμερινές εξετάσεις: 1-30 Ιανουαρίου

Απολυτήριες θερινές εξετάσεις: 1-30 Ιουνίου

 

Δικαίωμα κατάταξης έχουν οι σπουδαστές του εξωτερικού ή όσοι έχουν διακόψει για δύο (2) συνεχόμενα σχολικά έτη και όσοι προέρχονται από ιδιαίτερα μαθήματα.  Η κατάταξη σπουδαστών σε σχολές διετούς φοίτησης γίνεται στο Α΄ έτος και σε σχολές τριετούς φοίτησης μπορεί να γίνει και στο Β΄ έτος, εφόσον οι υποψήφιοι έχουν τα ανάλογα προσόντα. Επομένως, οι υποψήφιοι κατόπιν κατατακτηρίων μπορούν να φοιτήσουν στο Α΄ έτος Ωδικής, Α΄ ή Β΄ έτος Αρμονίας, Α΄ έτος Ενοργάνωσης.            Στο Γ΄ έτος Αρμονίας έχουν δικαίωμα κατάταξης μόνο οι κάτοχοι πτυχίου Ωδικής και το αντίστροφο, δηλ. στο Β΄ έτος Ωδικής έχουν δικαίωμα κατάταξης μόνο οι κάτοχοι πτυχίου Αρμονίας. Η κατάταξη στα όργανα γίνεται μέχρι Β΄ Ανωτέρα. Οι τακτικοί σπουδαστές δεν έχουν δικαίωμα κατάταξης.

 

Υποχρεώσεις σπουδαστών

 • Τακτικός σπουδαστής του Ωδείου είναι μόνον εκείνος, ο οποίος παρακολουθεί τακτικά όλα τα από τον κανονισμό οριζόμενα μαθήματα.
 • Όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν το βιβλιάριο σπουδών που χορηγείται από το Ωδείο και το παρουσιάσουν στους καθηγητές τους για να γίνουν δεκτοί στα μαθήματα.
 • Για να εγγραφούν οι παλιοί σπουδαστές είναι απαραίτητο να φέρουν το βιβλιάριο σπουδών και να συμπληρώσουν σχετική αίτηση.
 • Αν κάποιος σπουδαστής χάσει το βιβλιάριό του πρέπει να ζητήσει την αντικατάσταση του.
 • Το Μάιο οι μαθητές πρέπει να παραδώσουν το βιβλιάριό τους στη Διεύθυνση για να καταχωρηθούν οι βαθμοί τους και να υπογραφούν από τους εξεταστές.
 • Μεταγραφή στο ειδικό μάθημα από την τάξη καθηγητή ή δασκάλου στην τάξη άλλου ομοιόβαθμου απαγορεύεται κατά τη διάρκεια του ίδιου σχολικού έτους. Επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης του Ωδείου. Ο τελειόφοιτος σπουδαστής που αλλάζει είτε καθηγητή είτε Ωδείο υποχρεούται να φοιτήσει ένα ολόκληρο σχολικό έτος στη νέα την τάξη προτού παρουσιαστεί σε απολυτήριες εξετάσεις.
 • Οι σπουδαστές οφείλουν να λαμβάνουν μέρος στις δημόσιες εμφανίσεις και συναυλίες του Ωδείου όταν καλούνται από τη Διεύθυνση.
 • Απαγορεύεται στους σπουδαστές του Ωδείου η ταυτόχρονη φοίτηση σε άλλα ωδεία ή μουσικές σχολές.
 • Ο σπουδαστής που καθυστερεί από την προκαθορισμένη ώρα του μαθήματός του, θα διδάσκεται το υπόλοιπο της διάρκειας του μαθήματος.
 • Το μάθημα που χάνεται με ευθύνη του σπουδαστή δεν αντικαθίσταται. Το μάθημα που χάνεται με ευθύνη του καθηγητή αντικαθίσταται κατόπιν συνεννοήσεως με τον σπουδαστή.
 • Οι ημέρες αργίας του Ωδείου που ορίζονται από το ΥΠ.ΠΟ είναι οι ίδιες με των Δημοσίων Σχολείων. Μαθήματα που συμπίπτουν με τις επίσημες αργίες δεν αντικαθίστανται.
 • Η παραμονή γονέων ή τρίτων προσώπων στην τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας δεν επιτρέπεται, μόνο κατόπιν άδειας της Διευθύνσεως ή του αρμόδιου καθηγητή.
 • Οι σπουδαστές και οι γονείς οφείλουν να διαβάζουν τις ανακοινώσεις του Ωδείου και δεν δικαιούνται να ισχυρισθούν άγνοιά τους.
 • Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να ερωτούν τους καθηγητές για την πρόοδο των παιδιών τους τουλάχιστον μία φορά ανά δίμηνο.

 

Οικονομικές υποχρεώσεις

 • Τα δίδακτρα είναι ετήσια και για διευκόλυνση των σπουδαστών προκαταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις έως δέκα δόσεις. Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής των διδάκτρων γίνεται υπενθύμιση των διδάκτρων από τη Διεύθυνση. Μετά την προθεσμία που δίνεται, ο σπουδαστής δεν θα γίνεται δεκτός για περαιτέρω φοίτηση.
 • Δίδακτρα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται.
 • Σε περίπτωση που ο σπουδαστής θέλει να διακόψει τα μαθήματα, πρέπει να το δηλώσει στη Διεύθυνση αλλιώς οι οικονομικές του υποχρεώσεις συνεχίζονται. Διακοπή φοίτησης τον μήνα Μάιο δεν γίνεται.
 • Τα εξέταστρα καταβάλλονται από τους μαθητές πριν τις εξετάσεις τους. Για να προσέλθουν στις εξετάσεις πρέπει να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Για κάθε διευκρίνηση ή παράπονο να απευθύνεστε μόνο στη Διεύθυνση του Ωδείου. Η τήρηση των παραπάνω θα βοηθήσει την πρόοδο των σπουδαστών και την καλή  λειτουργία του Ωδείου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΣΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗΚΑΤΩΤΕΡΑΜΕΣΗΑΝΩΤΕΡΑΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ*
ΠΙΑΝΟ2333-411-12
ΚΙΘΑΡΑ2333-411-12
ΜΟΝΩΔΙΑ1223-48-9
ΒΙΟΛΙ2333-411-12
ΒΙΟΛΟΝΤΕΛΛΟ2233-410-11
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ1123-47-8
ΠΝΕΥΣΤΑ1223-48-9
ΚΡΟΥΣΤΑ1122-36-7
ΩΔΙΚΗ----2**
ΑΡΜΟΝΙΑ----3
ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ----2
ΦΟΥΓΚΑ----2
ΣΥΝΘΕΣΗ----4
ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΝΕΥΣΤΩΝ----2
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ----5-6
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ----5-6**

* Για την απόκτηση Διπλώματος απαιτείται τουλάχιστον δύο (2) χρόνια φοίτηση μετά την απόκτηση του Πτυχίου.

** Για την απόκτηση του Πτυχίου Ωδικής και του Πτυχίου Βυζαντινής Μουσικής απαιτείται το απολυτήριο Λυκείου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΠΙΑΝΟΚΙΘΑΡΑΜΟΝΩΔΙΑΕΓΧΟΡΔΑΠΝΕΥΣΤΑ
ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄
ΣΟΛΦΕΖΣΟΛΦΕΖΣΟΛΦΕΖΣΟΛΦΕΖΣΟΛΦΕΖ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ
ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ
ΧΟΡΩΔΙΑΧΟΡΩΔΙΑΟΡΧΗΣΤΡΑΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ

 

ΚΡΟΥΣΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΝΕΥΣΤΩΝ
ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄ΘΕΩΡΙΑ Γ΄ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄
ΣΟΛΦΕΖΣΟΛΦΕΖ Γ'ΣΟΛΦΕΖΣΟΛΦΕΖΣΟΛΦΕΖ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥΜΕΤΡΙΚΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΧΟΡΩΔΙΑΧΟΡΩΔΙΑ
ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑΤΥΠΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΟΡΧΗΣΤΡΑΥΜΝΟΛΟΓΙΑΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΠΑΝΤΑΣ

 

ΩΔΙΚΗΑΡΜΟΝΙΑΑΝΤΙΣΤΙΞΗΦΟΥΓΚΑΣΥΝΘΕΣΗ
ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄ΣΟΛΦΕΖΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
ΣΟΛΦΕΖΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΥΠΟΧΡ. ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣΧΟΡΩΔΙΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ

 

Σημείωση: Ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει τελειώσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα ένα εξάμηνο πριν τις πτυχιακές ή διπλωματικές εξετάσεις.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ3 έτη
ΑΡΜΟΝΙΑ3 έτη
ΣΟΛΦΕΖ6 έτη
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ2 έτη
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ1-2 έτη
ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑ1 έτος
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ2 έτη (Πτυχίο)
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ3 έτη (Δίπλωμα)
ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ2 έτη
ΧΟΡΩΔΙΑ2 έτη
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ2 έτη
ΟΡΧΗΣΤΡΑ2 έτη