Υποτροφίες

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΟΖΟΥ 2018-2019 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στο Λυρικό Τραγούδι, μίας (1) υποτροφίας στην Κλασική Κιθάρα και μίας (1) υποτροφίας στο Πιάνο.

Σας παραθέτουμε και τον σχετικό σύνδεσμο:
http://www.academyofathens.gr/el/scholarships/vozou-2018-2019

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 16η Μαΐου 2018.