Ανακοινώσεις, Άρθρα

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2017-18

Τα Θεωρητικά Μαθήματα θα ξεκινήσουν το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017.
Τα μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν είναι τα εξής:

Θεωρία Μουσικής, Αρμονία, Σολφέζ, Ιστορία Μουσικής, Μορφολογία – Ανάλυση
Popular Music Theory, Ear training, Pop-rock History.

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων.