Ανακοινώσεις

Έναρξη Θεωρητικών & Υποχρεωτικών Μαθημάτων 2018-19

Η έναρξη των Θεωρητικών και Υποχρεωτικών Μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 είναι ως εξής:

Θεωρία Μουσικής-Σολφέζ | 6/10/2018

Μουσική Δωματίου, Prima Vista | 5/10/2018

Ιστορία Μουσικής, Μορφολογία | 10/10/2018

Αρμονία-Σολφέζ, Popular Music Theory, Ear Training | 13/10/ 2018