Ανακοινώσεις, Άρθρα

Έναρξη Θεωρητικών Μαθημάτων 2023-24

Η έναρξη των Θεωρητικών & Υποχρεωτικών Μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 είναι η παρακάτω:

Θεωρία Μουσικής-Σολφέζ | 07.10.2023
Αρμονία-Σολφέζ | 07.10.2023
Popular Music Theory, Ear Training | 07.10.2023
Μουσική Δωματίου, Πρίμα Βίστα | 09.10.2023
Ιστορία Μουσικής, Μορφολογία | 11.10.2023

“Η εμπεριστατωμένη Γνώση της ευρύτερης έννοιας της “Θεωρίας Μουσικής” αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την καλύτερη & βαθύτερη ερμηνεία των μουσικών έργων!!!” Χ.Π.