Ανακοινώσεις, Άρθρα

Έναρξη Θεωρητικών Μαθημάτων 2021-22

Η έναρξη των Θεωρητικών & Υποχρεωτικών Μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 είναι η παρακάτω:

Θεωρία Μουσικής-Σολφέζ | 02.10.2021
Αρμονία-Σολφέζ | 02.10.2021
Popular Music Theory, Ear Training | 02.10.2021
Μουσική Δωματίου, Πρίμα Βίστα | 04.10.2021
Ιστορία Μουσικής, Μορφολογία | 06.10.2021

“Η εμπεριστατωμένη Γνώση της ευρύτερης έννοιας της “Θεωρίας Μουσικής” αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την καλύτερη & βαθύτερη ερμηνεία των μουσικών έργων!!!” Χ.Π.