Ανακοινώσεις, Άρθρα

Έναρξη Θεωρητικών Μαθημάτων 2019-20

Η έναρξη των Θεωρητικών & Υποχρεωτικών Μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-29 είναι η παρακάτω:
Θεωρία Μουσικής-Σολφέζ | 05.10.2019
Αρμονία-Σολφέζ | 05.10.2019
Μουσική Δωματίου-Πρίμα Βίστα | 04.10.2019
Ιστορία Μουσικής & Μορφολογία | 09.10.2019

“Η εμπεριστατωμένη Γνώση της ευρύτερης έννοιας της “Θεωρίας Μουσικής” αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την καλύτερη & βαθύτερη ερμηνεία των μουσικών έργων!!!” Χ.Π.