ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της μουσικής βιομηχανίας. Συμβάλλει στην σύνθεση, ηχογράφηση και εκτέλεση μουσικών έργων, δημιουργία καινούριων ηχοχρωμάτων, επεξεργασία ηχητικού υλικού, καταγραφή & επεξεργασία μουσικού κειμένου και την ηχητική και έντυπη έκδοση.

Τα μαθήματα μουσικής τεχνολογίας είναι δομημένα σε θεματικές ενότητες όπως:

 • Βασικές αρχές τεχνολογίας ήχου (ανατομία ηχητικού σήματος).
 • Δημιουργία και δομή μουσικού σταθμού με κεντρική μονάδα τον υπολογιστή (Home
  studio).
 • Ηλεκτρονικά μουσικά όργανα & περιφεριακές συσκεύες (synthesizers, samplers,
  drum machines, master keyboard controllers).
 • Πρωτόκολλο MIDI.
 • Εκμάθηση χρήσης μουσικών λογισμικών DAW όπως Cubase, Pro Tools, Ableton Live
  κτλ.
 • Εκμάθηση χρήσης λογισμικών καταγραφής & επεξεργασίας μουσικού κειμένου όπως
  Sibelius, Finale.