Προσφορές 2018-19

Προσφορές 2018-19

  • 10% έκπτωση διδάκτρων για νέους σπουδαστές έως 10 ετών.
  • 15% έκπτωση διδάκτρων για την εκμάθηση δεύτερου οργάνου.
  • Δωρεάν συμμετοχή στη Μικτή Χορωδία του Ωδείου.