Προσφορές 2018-19

Προσφορές 2018-19

10% έκπτωση διδάκτρων για νέους σπουδαστές έως 10 ετών.
15% έκπτωση διδάκτρων για την εκμάθηση δεύτερου οργάνου.